نویسنده: اسماعیل جمشیدی اصل

لیسانس کامپیوتر-دانشگاه سلمان فارسی
علاقمند به برنامه نویسی,طراحی سایت و بازی سازی.فعال در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش های مجازی.